Забележка
Редакция на Омега не си сътрудничи с производители или доставчици на потребителски стоки. Нашата оценка на качеството зависи единствено от техните потребителски свойства.